Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,90

-0,09

-0,18%

Dầu Brent giao ngay

50,35

0,00

0,00%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

150,14

-2,34

-1,53%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

151,39

+0,24

+0,16%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,90

-0,08

-2,78%

Nguồn: Bloomberg.com