Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,85

-0,22

-0,47%

Dầu Brent giao ngay

49,42

-0,26

-0,52%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

152,79

-0,69

-0,45%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

150,47

-0,81

-0,54%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,97

+0,02

+0,51%

Nguồn: Bloomberg.com