Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

41.13

+0.30

+0.73%

Dầu Brent giao ngay

43.37

+0.27

+0.63%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

135.05

+0.06

+0.04%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

129.69

+0.94

+0.73%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2.84

+0.00

+0.04%

Nguồn: Bloomberg.com