Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

70,06

+0,26

+0,37%

Dầu Brent giao ngay

78,08

-0,07

-0,09%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,87

-0,05

-1,75%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

202,73

+3,03

+1,52%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

226,78

+2,47

+1,10%