Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

61,97

-0,04

-0,06%

Dầu Brent giao ngay

68,04

-0,03

-0,04%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,88

+0,00

+0,14%

Xăng dầu (Uscent/gal)  

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

180,31

-0,36

-0,20%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

207,83

+0,13

+0,06%