Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,88

-0,10

-0,20%

Dầu Brent giao ngay

55,72

-0,08

-0,14%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

158,13

+0,08

+0,05%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

177,43

+0,04

+0,02%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,94

+0,00

+0,07%

Nguồn: Bloomberg.com