Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

74,80

+0,47

+0,63%

Dầu Brent giao ngay

84,95

+0,37

+0,44%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,19

+0,02

+0,70%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

211,25

+1,21

+0,58%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

240,77

+0,80

+0,33%