Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,61

+0,14

+0,24%

Dầu Brent giao ngay

62,54

+0,09

+0,14%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

169,50

+0,28

+0,17%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

189,79

+0,34

+0,18%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,98

-0,01

-0,20%

Nguồn: Bloomberg.com