Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,66

-0,59

-1,11%

Dầu Brent giao ngay

61,28

-0,80

-1,29%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,54

+0,08

+1,75%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

142,26

-2,08

-1,44%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

188,63

-1,46

-0,77%