Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

64,91

-0,54

-0,83%

Dầu Brent giao ngay

68,03

-0,55

-0,80%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,85

+0,01

+0,28%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

186,51

-0,69

-0,37%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

203,86

-1,49

-0,73%