Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

61,67

+0,42

+0,69%

Dầu Brent giao ngay

64,82

+0,45

+0,70%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,70

+0,01

+0,22%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

191,38

+1,24

+0,65%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

189,22

+1,26

+0,67%