Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

63,54

+0,17

+0,27%

Dầu Brent giao ngay

68,21

+0,19

+0,28%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,71

-0,01

-0,40%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

198,57

+0,89

+0,45%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

198,41

+0,68

+0,34%