Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,79

+0,13

+0,27%

Dầu Brent giao ngay

50,04

+0,09

+0,18%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

157,68

-0,03

-0,02%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

148,52

+0,04

+0,03%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,04

+0,04

+1,27%

Nguồn: Bloomberg.com