Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,09

+0,34

+0,53%

Dầu Brent giao ngay

75,61

+0,32

+0,43%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,92

-0,01

-0,34%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

213,12

+0,88

+0,41%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

215,75

+0,50

+0,23%