Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,06

-0,01

-0,02%

Dầu Brent giao ngay

49,64

+0,03

+0,06%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

152,76

-0,72

-0,47%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

151,86

+0,58

+0,38%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,98

+0,03

+1,08%

Nguồn: Bloomberg.com