Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,38

+0,09

+0,19%

Dầu Brent giao ngay

52,15

-0,19

-0,36%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

167,91

-6,88

-3,94%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

171,30

-3,38

-1,93%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,03

-0,04

-1,47%

Nguồn: Bloomberg.com