Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

69,47

-0,40

-0,57%

Dầu Brent giao ngay

77,98

-0,19

-0,24%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,82

-0,01

-0,25%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

199,40

-0,02

-0,01%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

225,47

0,00

0,00%