Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

63,50

-0,65

-1,01%

Dầu Brent giao ngay

66,99

-0,63

-0,93%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,77

+0,03

+0,98%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

183,50

-1,16

-0,63%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

200,57

-1,39

-0,69%