Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

62,66

+0,09

+0,14%

Dầu Brent giao ngay

65,60

+0,06

+0,09%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,71

+0,00

+0,15%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

193,36

-0,13

-0,07%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

189,65

-0,02

-0,01%