Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,07

-0,33

-0,70%

Dầu Brent giao ngay

49,10

-0,37

-0,75%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

152,56

-1,25

-0,81%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

145,05

-0,88

-0,60%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,98

-0,01

-0,20%

Nguồn: Bloomberg.com