Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,70

+0,18

+0,27%

Dầu Brent giao ngay

75,39

+0,01

+0,01%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,90

+0,01

+0,31%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

209,91

-0,71

-0,34%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

214,25

+0,09

+0,04%