Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,51

-0,09

-0,19%

Dầu Brent giao ngay

47,90

-0,06

-0,13%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

142,23

-0,64

-0,45%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

144,45

-0,11

-0,08%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,78

+0,02

+0,54%

Nguồn: Bloomberg.com