Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,38

+0,25

+0,55%

Dầu Brent giao ngay

48,05

+0,26

+0,54%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

151,45

+1,21

+0,81%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

148,57

+0,72

+0,49%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,86

+0,02

+0,77%

Nguồn: Bloomberg.com