Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,66

+0,17

+0,25%

Dầu Brent giao ngay

73,44

+0,23

+0,31%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,85

0,00

-0,07%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

206,46

-0,09

-0,04%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

213,09

+0,40

+0,19%