Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,57

-0,15

-0,22%

Dầu Brent giao ngay

77,10

-0,17

-0,22%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,79

0,00

-0,11%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

195,75

-0,73

-0,37%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

222,83

-0,62

-0,28%