Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

53,14

+0,13

+0,25%

Dầu Brent giao ngay

55,86

+0,14

+0,25%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

151,05

+0,02

+0,01%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

163,78

+0,26

+0,16%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,05

+0,00

+0,13%

Nguồn: Bloomberg.com