Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,21

-0,14

-0,24%

Dầu Brent giao ngay

64,11

-0,16

-0,25%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

182,41

-0,59

-0,32%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

193,52

-0,70

-0,36%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,12

-0,02

-0,51%

Nguồn: Bloomberg.com