Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,19

-0,30

-0,58%

Dầu Brent giao ngay

59,58

-0,48

-0,80%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,32

-0,01

-0,16%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

142,45

-0,89

-0,62%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

184,88

-0,94

-0,51%