Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

64,14

+0,75

+1,18%

Dầu Brent giao ngay

67,49

+0,63

+0,94%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,76

0,00

0,00%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

182,25

+1,73

+0,96%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

199,38

+0,87

+0,44%