Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

62,18

-0,42

-0,67%

Dầu Brent giao ngay

65,38

-0,41

-0,62%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,75

0,00

0,00%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

193,39

+0,08

+0,04%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

188,89

-1,44

-0,76%