Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

46,22

+0,70

+1,54%

Dầu Brent giao ngay

49,10

+0,72

+1,49%

Xăng dầu (Uscent/gal)           

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

150,46

+2,34

+1,58%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

143,66

+2,43

+1,72%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,27

+0,08

+2,51%

Nguồn: Bloomberg.com