Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

69,75

+0,03

+0,04%

Dầu Brent giao ngay

74,83

-0,04

-0,05%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,73

+0,02

+0,66%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

211,24

-0,16

-0,08%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

215,28

-0,12

-0,06%