Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

64,88

+0,15

+0,23%

Dầu Brent giao ngay

75,45

+0,09

+0,12%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,90

+0,01

+0,24%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

207,64

+0,64

+0,31%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

212,91

+0,25

+0,12%