Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

47,65

+0,22

+0,46%

Dầu Brent giao ngay

49,01

+0,21

+0,43%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

145,24

+1,95

+1,36%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

148,28

+1,17

+0,80%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,79

+0,01

+0,22%

Nguồn: Bloomberg.com