Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

44,89

-0,63

-1,38%

Dầu Brent giao ngay

47,44

-0,67

-1,39%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

150,85

-2,02

-1,32%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

146,30

-1,89

-1,28%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,89

0,00

-0,10%

Nguồn: Bloomberg.com