Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,53

-0,05

-0,10%

Dầu Brent giao ngay

52,38

-0,04

-0,08%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

164,26

-0,37

-0,22%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

164,60

-0,26

-0,16%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,79

+0,01

+0,50%

Nguồn: Bloomberg.com