Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,91

-0,10

-0,14%

Dầu Brent giao ngay

73,74

-0,01

-0,01%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,87

+0,01

+0,28%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

206,39

-0,12

-0,06%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

214,12

+0,19

+0,09%