Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

51,49

-0,68

-1,30%

Dầu Brent giao ngay

54,50

-0,55

-1,00%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

147,29

-1,46

-0,98%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

160,99

-1,22

-0,75%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,14

+0,01

+0,26%

Nguồn: Bloomberg.com