Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

73,76

-0,58

-0,78%

Dầu Brent giao ngay

83,27

-0,89

-1,06%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,19

+0,04

+1,34%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

206,75

-1,86

-0,89%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

237,22

-2,01

-0,84%