Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

61,34

+0,19

+0,31%

Dầu Brent giao ngay

64,51

+0,17

+0,26%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,78

+0,00

+0,04%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

191,81

+0,78

+0,41%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

188,13

+0,67

+0,36%