Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

70,11

-0,62

-0,88%

Dầu Brent giao ngay

75,64

-0,53

-0,70%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

-0,01

-0,22%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

212,09

-1,31

-0,61%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

217,38

-1,12

-0,51%