Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

45,86

+0,14

+0,31%

Dầu Brent giao ngay

48,26

+0,20

+0,42%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

149,97

+0,84

+0,56%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

142,51

+0,89

+0,63%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,01

-0,01

-0,30%

Nguồn: Bloomberg.com