Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

41,85

+0,05

+0,12%

Dầu Brent giao ngay

44,28

+0,01

+0,02%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

137,07

-0,56

-0,41%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

131,66

-0,04

-0,03%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,74

-0,03

-1,19%

Nguồn: Bloomberg.com