Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

62,20

+0,47

+0,76%

Dầu Brent giao ngay

68,18

+0,40

+0,59%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,84

+0,00

+0,14%

Xăng dầu (Uscent/gal)  

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

180,22

+1,04

+0,58%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

205,42

+0,88

+0,43%