Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,49

+0,15

+0,29%

Dầu Brent giao ngay

55,28

+0,16

+0,29%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

155,54

+0,27

+0,17%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

164,04

+0,44

+0,27%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,16

+0,03

+0,93%

Nguồn: Bloomberg.com