Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,43

+0,14

+0,28%

Dầu Brent giao ngay

55,73

+0,11

+0,20%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

155,25

-0,63

-0,40%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

174,14

-0,25

-0,14%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,86

-0,01

-0,21%

Nguồn: Bloomberg.com