Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

74,29

0,00

0,00%

Dầu Brent giao ngay

83,87

-0,04

-0,05%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,29

+0,02

+0,55%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

208,58

-0,79

-0,38%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

239,47

+0,05

+0,02%