Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

56,94

+0,13

+0,23%

Dầu Brent giao ngay

63,67

+0,18

+0,28%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

183,35

+1,22

+0,67%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

192,68

+0,52

+0,27%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,16

-0,01

-0,44%

Nguồn: Bloomberg.com