Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

60,53

-0,62

-1,01%

Dầu Brent giao ngay

64,36

-0,45

-0,69%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,70

+0,00

+0,15%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

176,54

+0,04

+0,02%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

191,19

-0,94

-0,49%