Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

60,40

+0,28

+0,47%

Dầu Brent giao ngay

63,94

+0,33

+0,52%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,75

-0,01

-0,33%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

187,64

+0,87

+0,47%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

186,57

+0,66

+0,36%